voetreflex.jpg

NVST

Tarieven

De tarieven zijn afhankelijk van soort behandeling en de duur hiervan en liggen tussen de € 30,- en € 50,- . (incl. btw).

Prijsafspraak in onderling overleg.

De meeste verzekeraars vergoeden mijn therapeutische behandelingen geheel of gedeeltelijk.

Denk er aan, dat het van uw polis afhangt of en hoeveel u vergoed krijgt door uw verzekering, neem daarom van tevoren contact op om teleurstellingen te voorkomen zie www.nvst.nl bij zorgverzekeraars of bij www.srbag.nl

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVST ( Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten) onder lidnummer L2343 , SRBAG ( Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg) onder registratienummer 122861, NMTN ( Neuro Musculaire Therapeuten Nederland) onder nummer T10025, en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) onder lic. nr. 107174R.

Verder ben ik opgenomen in het Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners. AGB-code Zorgverlener: 90-039001.

Stoelmassage op lokatie:

Vanaf 3 personen ( ik behandel 3 personen per uur)  € 60,00 per uur (incl. btw).

Fiscaal Voordeel

De opdrachtgever kan het gehele factuurbedrag als bedrijfskosten opvoeren, hiervoor moeten wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij de belastingdienst.